Kam až siahajú korene masáže?

Začiatky masáže siahajú až do ďalekého praveku. V tomto období muži často lovili, aby dokázali prežiť a uživiť svoju rodinu. Objavili sa mnohé bolesti, ktoré museli potom znášať. Už vtedy prišli na to, že si dokážu túto bolesť aspoň z menšej časti zmierniť. Bolo to možné dosiahnuť účinkom svojich vlastných rúk, prípadne s pomocou ostatných, ktorí sa mu snažili takisto pomôcť. Využívali pri tom techniku, ktorou bolo trenie. Práve trenie je jedným zo základných masérskych hmatov, ktoré dnes používame. Neskôr sa používal aj pohyb rúk do kruhu, výsledkom ktorého bol pohyb rozotierania. Ním si takisto pomáhali pri rôznych bolestiach. Išlo naozaj o účinný spôsob, ako si v daných ťažkostiach pomôcť. Masážou sa neskôr zmieňovala hlavne únava.

Prejdeme si jednotlivé obdobia chronologicky

Rok 3000 pred n.l.

V Indii bola masáž posvätný systém prírodného liečenia. Považovala sa za liečebný prostriedok. Používala sa aj ako súčasť vtedajšej ajurvédskej medicíny. Poznatky boli odovzdávané z generácie na generáciu. Používala sa na predchádzanie rôznym typom chorôb a zahŕňala aj ich liečenie. Okrem toho sa ňou liečili zranenia a zmierňovala sa bolesť.

Rok 2700 pred n.l

Najstaršie písomne pamiatky o masáži pochádzajú z Číny. Objavila sa tu technika s názvom akupunktúra, ktorá je veľmi účinná. Je typická tým, že sa v nej používajú ihličky, ktoré sa vpichujú do určených bodov na ľudskom tele. Z akupunktúry sa neskôr vyvinula akupresúra, pri ktorej sa vyvíja tlak prstami na tieto určené body.

Rok 2500 p.n.l

Prvé písomné pamiatky o masáži boli nájdené aj v Egypte. Na rôznych maľbách boli vyobrazené postavy, ako si navzájom tlakom prstov pôsobia na chodidlá. Pripomínalo to práve už dnešnú, veľmi populárnu reflexnú masáž chodidla. Pri tejto masáži pôsobíme tlakom prstov na citlivé body, ktoré tým stimulujeme. Snažíme sa o dosiahnutie harmonizácie.

Rok 1000 p.n.l

Keď sa vrátime spätne do tohto obdobia, ocitneme sa v krajine vychádzajúceho Slnka, v Japonsku. Tu sa vyvinula tradičná čínska japonská masáž s názvom “Anma” a z nej neskôr vznikla dnes veľmi známa masáž Šia cu.

Rok 800 až 700 pred n.l.

V Grécku sa zaviedla technika, pri ktorej sa používa trenie. Je veľmi podobná dnešnej športovej masáži. Masáž sa začala využívať hlavne pri športe, pretože od športovcov sa očakávali ich nadľudské športové výkony. V tomto období lekári začali používať aj bylinky a oleje.

5. storočie pred n.l.

Antický lekár Hippokrates, ktorý sa narodil okolo roku 460 pred n.l. rozšíril masáž o ďalšie oblasti, ktorými boli zdravá strava, pohyb, cvičenie, oddych a hudba. Ich primárnou snahou bolo prinavrátenie zdravia. Hippokrates sledoval prejavy chorôb a zdravia. Jeho učenie spočívalo v tom, že telové tekutiny sú v zdravom ľudskom organizme v správnom pomere, a v prípade porušenia tohto pomeru príde choroba. Toto obdobie bolo veľmi kľúčové, pretože začali vznikať viaceré moderné terapie, ktoré sa v dnešnej dobe používajú.

19. storočie n.l.

Nové obdobie masáže sa začalo v 19. storočí, o čo sa pričinil švéd Per Henrik Ling. Bol zakladateľom 1. masérskej školy a vytvoril už dnes dobre známu „klasickú“ tzv. švédsku masáž. Aj keď boli tieto masáže v istej miere pozmenené, jej podstata zostáva dodnes nedotknutá. Pri masáži je možné liečiť príznaky bolesti a stresu. Masáž sa opiera o svoj pôvod spred tisíc rokov.

Masáže dnes

Časom ľudia po celom svete zistili, že masáže a prírodný prístup dokážu zmierňovať bolesti, pomáhajú predchádzať chorobám aj ich liečiť. Účinnou masážou sa dá dosiahnuť to, že sa zníži hladina stresu a získa sa pocit hlbokej relaxácie. Dnes už môžeme s istotou tvrdiť, že masáž sa stala liečivou metódou, ktorá sa používa v západných aj vo východných krajinách. Cieľom masáže je pomôcť a uľaviť od bolestí masírovaného. V dnešnej dobe sa dá pomôcť aj rôznymi masážnymi prístrojmi, ležadlami a inými pomôckami ,ako sú napríklad banky. Svoje hlboké čaro majú však práve v tom, ako sa prvotne začala masáž na svete používať. A to bolo práve v používaní vlastných rúk. Práve tento charakteristický znak si masáže budú niesť so sebou navždy. Vykonávať naozaj dobrú a účinnú masáž je umenie, ktoré má pôvod ďaleko v minulosti a platí to dodnes.

Zdieľať tento obsah